Contact

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fotografika Małgorzata Stępień z siedzibą w Legnicy, ul. Moniuszki 9/3, w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie.

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych:

Osoba składająca powyższe oświadczenie oświadcza, że została poinformowana, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fotografika Małgorzata Stępień z siedzibą w Legnicy, ul. Moniuszki 9/3, 59-220 Legnica.
2. Dane osobowe zbierane są w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie.
3. Dane osobowe nie są udostępniane podmiotom trzecim.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane dla celu wskazanego w pkt 2 przez okres 1 miesiąca od momentu udzielenia odpowiedzi na zapytanie.
5. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia danych.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1).
8. Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na pytanie. Nie jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania.
9. Wyrażenie powyższej zgody jest dobrowolne. Może Pani/Pan odwołać zgodę, w formie pisemnej lub drogą elektroniczną, w dowolnym momencie.
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu, tj. zautomatyzowanemu przetwarzaniu danych osobowych.